เทคนิคการตอนไผ่

 การขยายพันธุ์

เทคนิคการตอนกิ่ง 

ด่วน!! ต้องการพันธุ์ไผ่ หน่อไม้เกรด A  บ้านสวนพอเพียง 
ติดต่อ หมอตุ้ย โดยตรงที่  081-953-0685การขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งแขนงปักชำ    


ด่วน!! ต้องการพันธุ์ไผ่ หน่อไม้เกรด A  บ้านสวนพอเพียง 
ติดต่อ หมอตุ้ย โดยตรงที่  081-953-0685


  •  ให้เลือกกิ่งแขนงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  1-1.5  นิ้ว
  •   รากของกิ่งแขนงมีสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเหลืองและมีรากฝอยแตกจากรากแขนงแล้ว
  •   ให้เลือกกิ่งแขนงที่ใบยอดคลี่แล้ว  และกาบหุ้มตาหลุดออกหมดแล้วเช่นกัน
  •   ให้เลือกกิ่งแขนงที่มีอายุ  4-6  เดือน  ถ้าเป็นกิ่งค้างปีก็จะยิ่งดี
ด่วน!! ต้องการพันธุ์ไผ่ หน่อไม้เกรด A  บ้านสวนพอเพียง 
ติดต่อ หมอตุ้ย โดยตรงที่  081-953-0685


    


 
ไผ่ตงเมื่อหมดอายุขัยจะออกดอกและตาย ปกติไผ่ตงจะเริ่มออกดอกในเดือนพฤศจิกายน-มกราคม โดยเมล็ดไผ่ตงจะเริ่มแก่และร่วงหล่นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน   เกษตรกรสามารถนำเมล็ดไผ่ตงที่ได้ไปทำการเพาะต่อไปโดยวิธีการดังนี้
  
การเก็บเมล็ดพันธุ์
               - เมล็ดไผ่ตงเมื่อแก่จัดจะร่วงลงพื้น  เกษตรกรควรถางและทำความสะอาดโคนต้น  เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเมล็ดไผ่ตงหรือถ้าเขย่าต้นให้เมล็ดร่วงจากต้นควรจะใช้วัสดุหรือตาข่ายรองรับเมล็ดพันธุ์ด้วย
                -   รวบรวมเมล็ดพันธุ์ไผ่ตงที่ได้  แล้วทำการฝัดด้วยกระด้งเพื่อคัดเมล็ดเสียออกเหลือไว้แต่เมล็ดที่สมบูรณ์
                -  นำเมล็ดที่สมบูรณ์มาขัดนวดและฝัดเอาเปลือกออก  แล้วนำไปตากแดดประมาณ  1  วัน  ก็สามารถนำเมล็ดไปเพาะได้  ในกรณีที่ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะ ควรคลุกด้วยสารเคมีเซฟวิน (เอส-85) เพื่อป้องกันแมลงและไม่ควรเก็บเมล็ดไว้เกิน  1  เดือน  เพราะจะทำให้เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง


วิธีการเพาะกล้าไผ่ตง
               - เมล็ดไผ่ตงที่จะนำมาเพาะควรขัดเอาเปลือกนอกออกก่อนเพื่อให้เมล็ดลอกเร็วขึ้นและเติบโตอย่างสม่ำเสมอ
                -  นำเมล็ดไปแช่น้ำ  2  คืนหรือแช่เมล็ดด้วยน้ำอุ่นประมาณ  2  ชั่วโมงแล้วแช่น้ำอีก  1  คืน
                -  นำเมล็ดขึ้นจากน้ำแล้วห่อหุ้มเมล็ดด้วยผ้า  รดน้ำให้ชื้นอยู่เสมอ  ประมาณ        2  คืน  เมล็ดจะเริ่มงอก
                -  นำเมล็ดที่เริ่มงอกไปเพาะในแปลงเพาะที่มีขี้เถ้าแกลบผสมดินและทรายรองพื้นหนาประมาณ  4  นิ้ว  หว่านเมล็ดแล้วกลบด้วยดินหนาประมาณ  1  เซนติเมตร  คลุมแปลงด้วยวัสดุคลุมดิน  เช่น  หญ้าแห้งและฟางข้าว
                -  หลังจากเพาะเมล็ดลงในแปลงแล้วประมาณ  15  วัน  จะได้ต้นกล้าที่มีความสูงประมาณ  2-3  นิ้ว  ให้ทำการย้ายกล้าที่แข็งแรงลงในถุงเพาะและอนุบาลไว้ในเรือนเพาะชำหรือที่ร่มรำไรประมาณ  6-8  เดือน  แล้วนำไปปลูกต่อไปการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

         การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นการนำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาขยายพันธุ์ให้ ได้ปริมาณมาก ๆ  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต้นพันธุ์ที่มา จากการเพาะชำกิ่งแขนงออกดอกและตายเพราะกิ่งแขนงที่นำมาจากต้นแม่จะมีอายุเท่ากับต้นแม่   ฉะนั้นเมื่อต้นแม่ออกดอก   กิ่งแขนงที่นำไปปลูกก็จะออกดอกตายด้วยเช่นกัน  แต่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องอาศัยขั้นตอนและเทคนิคทางวิชาการมาก  จึงควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่มีความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการผลิต


การขยายพันธุ์โดยการแยกกอหรือเหง้า


     การขยายพันธุ์วิธีนี้จะต้องคัดเลือกเหง้าที่มีอายุ1-2ปี  โดยตัดให้ตอสูงประมาณ  50-80  เซนติเมตร  แล้วทำการขุดเหง้ากับตอออกจากกอต้นแม่เดิม  โดยระวังอย่าให้ตาที่คอเหง้าแตกเสียหายได้  เพราะตานี้จะแตกเป็นหน่อต่อไป  ส่วน  หน่อเจ่า  ซึ่งเป็นหน่อที่ขุดขึ้นมามีขนาดเล็ก  สามารถแยกกอไปปลูกได้เช่นกัน  การขยายพันธุ์วิธีนี้จะได้เหง้าแม่ที่สะสมอาหารอยู่มาก  จึงมีอัตราการรอดตายสูง  ทำให้หน่อแข็งแรงและได้หน่อเร็วกว่าวิธีขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งแขนงหรือ ลำ   อีกทั้งยังได้พันธุ์ตรงกับสายพันธุ์เดิมแต่เกษตรกรไม่นิยมที่จะขยายพันธุ์ โดยวิธีนี้   เนื่องจากเสียเวลา  แรงงานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก


ผลผลิตไผ่เงินล้าน บ้านสวนพอเพียง

ด่วน!! สนใจติดต่อ หมอตุ้ย ไผ่เงินล้านบ้านสวนพอเพียง 
คลิกที่นี่ค่ะ หรือติดต่อโดยตรงที่ 081-953-0685

ยอดนิยม

เดือนละแสน! ปลูกไผ่ รายได้เสริม เข้ากระเป๋าหลังเกษียณ ชิวๆ

หมอตุ้ย เจ้าของธุรกิจไผ่เงินล้าน ไผ่จีน ไผ่ไต้หวัน ไผ่อินโด

ภาพกิจกรรมจาก "ลูกค้าที่มารับไผ่" ที่นี่ค่ะ